Lånekostnad vid annuitetslån

Möjligheten att låna pengar på en bank har funnits nästan lika länge som pengar har funnits, men hela tiden utvecklas banklånandet. De senaste åren har till exempel sms-lån kommit som ett nytt fenomen och fått en stor popularitet.

Ansök om Lån/Privatlån från 2.95% här

Antalet lånegivare som erbjuder lån ökar också ständigt. Förr erbjöds banklån framförallt av storbankerna, men idag finns det många aktörer på lånemarknaden. Det finns inte heller endast ett banklån idag utan en uppsjö av olika slags lån, beroende på vad man ska låna pengar till. Man kan också välja bland olika alternativ när det gäller återbetalning, som mellan annuitetslån eller rak amortering.

Olika lånealternativ
Beroende på vad man ska ha pengarna till så finns det många olika lånealternativ. Om man planerar att köpa hus, villa eller bostadsrätt så är det mest förmånligt att teckna ett bolån som har lång återbetalningstid och låg ränta. Ska man köpa en bil eller båt så finns det speciella lån för just dessa objekt. När det gäller billån, båtlån, bolån och liknande så är det generellt sett låga räntor eftersom man har säkerhet vid dessa lån. Privatlån och kreditlån är andra slags lån som man kan använda sig av om man vill lösa dyra lån, köpa en resa, möbler, dator eller liknande. Dessa lån kräver ingen säkerhet och har därmed en högre räntesats. Man kan förstås också använda sig av en borgensman som går i god för att lånet betalas om du själv skulle misslyckas med betalningen av lånet.

Amortering och ränta
För att man ska få låna pengar så tar banken eller lånegivaren ut en avgift. Denna avgift består dels av räntan och dels av andra kostnader för lånet. När det gäller räntan så beräknas denna procentuellt på lånesumman. Den exakta räntesatsen skiljer sig dock åt mellan olika typer av lån. Kort återbetalningstid på lånet brukar ofta ge en hög ränta och tvärtom, men det beror framförallt på vilken typ av lån man väljer och ifall man kan lämna säkerhet eller inte.

Den summa pengar som man lånat ska man betala tillbaka, vilket på fackspråk kallas för amortering. Det vanligaste är att man delbetalar på sitt lån, alltså att man betalar en del i taget, kanske månadsvis eller kvartalsvis tills hela lånet är återbetalat. Självklart kan man också betala hela skulden på en gång, vilket ofta sker när det gäller sms-lån eller kreditköp. Vill man delbetala kan man välja mellan rak amortering eller annuitet. Rak amortering innebär att man amorterar samma belopp varje månad, men räntan minskar i takt med att skulden minskar, vilket betyder att månadsbeloppet minskar allt eftersom. Det andra alternativet, annuitet, betyder att ränta och amortering tillsammans är på samma belopp under hela återbetalningstiden, men i takt med att räntan minskar så ökar istället amorteringen. Lånekostnad vid annuitetslån är alltså densamma under hela återbetalningsperioden.

Det lånade beloppet ska betalas tillbaka, det vill säga amorteras. Endera betalar man hela skulden på en gång, eller så betalar man en del i sänder. Om man vill delbetala så kan man antingen välja rak amortering eller annuitet.